Výroba nového nábytku podle zachovaných částí původního vybavení