Nabídky pro školy

Nebyly nalezeny žádné obrázky

k0046632Nabízíme  návštěvu  dětských  skupin v prostoru  truhlárny, kde jim   ukážeme operace  na základních  truhlářských  strojích,    děti si   dle  svých  schopností mohou  vyrobit  krmítko, obrousit  dřevěné  odřezky různých tvarů, připravit  podložky např. pod svícny,  odvézt ploché odřezky k následnému použití  ve  výtvarné  výchově apod.. (viz. práce  s dětmi a  mládeží)). Dalším nápadům  a podnětům se  nebráníme. V některých  dnech může  dětem  dělat  průvodce  pan Ludvík Farkaš, takže  se mohou  děti setkat se  začleňováním lidí  s postižením přímo  v praxi.  Truhlárna  je  v krásném prostředí  na pomezí  Lužických  hor  a  Labských pískovců, tím   se  zde  nabízí příležitosti  k malým výletům do přírody.